Zealand Erhversakademi

Erhvervsakademi Zealand tilbyder nu opladning til medarbejdere, studerende og gæster

Ladeløsning
til Zealand

12 x Zaptec Pro 22 kW

6 x Stolper

Spirii Connect serviceaftale med prisdifferention

Ladestander til medarbejder, studerende og gæster

Virksomheder og uddannelsesinstitutioner spiller en stor rolle i en national udbygning

Virksomheder og uddannelsesinstitutioner spiller en stor rolle i en national udbygning af offentlig ladeinfrastruktur til elbiler. Nu har Zealand – Sjællands Erhvervsakademi – også taget et stort skridt i en grøn retning og tilbyder opladning til medarbejdere, studerende og gæster i elbil ved deres afdelinger i Køge, Roskilde og Næstved. De har fået installeret i alt tolv ladeudtag fra Spirii, som skal være med at til at gøre det nemmere at være elbillist, for de der hver dag besøger og parkerer ved Zealand. Det er ikke alle elbilister, som har adgang til opladning derhjemme, derfor er det vigtigt, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner ikke bare følger udviklingen, men også går forrest og etablerer opladning til deres nuværende og kommende medarbejdere, studerende og gæster med elbil. Det er en god service at tilbyde opladning, så elbillister har mulighed for at lade når de alligevel holder parkeret i længere tid ved deres arbejdsplads eller uddannelsesinstitution.

Med vores app Spirii Go kan alle nemt tilgå ladestanderne, starte/stoppe opladning og betale direkte med kreditkort, med denne løsning sikrer vi et åbent og gennemsigtigt ladenetværk. Zealand har også tegnet en Spirii Connect Business serviceaftale, som giver dem mulighed for at differentiere priserne, så medarbejdere og elever kan lade til 2,50 kr./kWh, hvor øvrige gæster lader til 3,50 kr./kWh. Serviceaftalen sikrer samtidig, at de hvert kvartal kan få udbetalt refusion af elafgift.

Sjællands Erhvervsakademi Zealand ønskede at tilbyde medarbejdere, studerende og gæster opladning og fik derfor installeret tolv ladestandere fra Spirii ved deres uddannelsesinstitutioner i Køge, Næstved og Roskilde. Zealand tegnede en Spirii Connect Business serviceaftale, der indeholder:

Cases

Wihlborgs

Simpel og fleksibel ladeløsning til lejere og besøgende