Intelligent opladning
med Spirii

Alle Spiriis ladepunkter er forbundet til Spiriis backend-system, så vi kan styre dem og gøre dem klar til intelligent og brugervenlig opladning.

Spiriis backend system er en del af vores Spirii Connect Platform.

En af de helt grundlæggende forudsætninger for at have smart opladning er, at ladestanderen er tilsluttet et backend system og at der kan udveksles real-time information imellem disse. Alle Spiriis ladestandere er forbundet til Spiriis moderne og professionelle backend system, Spirii Connect.

Med Spirii Connect fås følgende service:

  • Kundesupport 24/7/365
  • Kontrolcenter adgang for support og løbende software opdateringer
  • Fakturering
  • Roaming
  • App integration
  • Automatiserede løsninger i samspil med vores eksterne partnere

Intelligent opladning med Spirii

Begrebet smart eller intelligent opladning bliver ofte brugt i flæng i medierne. Hos Spirii tænker vi både i automatiserede løsninger, smarte tilkoblinger og optimeret samspil med elnettet, men også i en praktisk og enkel brugerflade for slutbrugeren med understøttelse af en række specifikke kundebehov til konfiguration under installationen.

Plug ’n' charge

Hvis man eksempelvis har egen parkeringsplads ved sin bolig, hvor der kan installeres en ladestander, så vil nogle brugere ønske at kunne starte opladningen ved blot at sætte kablet fra ladestanderen i bilen. Vi mener derfor at ladestanderen skal kunne konfigureres ved opsætning af ladestanderen til ”plug’n charge” funktionalitet, så man som bruger ikke er tvunget til at bruge hverken en app eller ladekort til at autorisere og starte opladningen. Hermed starter opladningen automatisk, når stikket fra ladestanderen sættes i bilen, og man kan hurtigt komme videre med sine ærinder.

Lukkede brugergrupper

Andre brugere har behov for at skulle kunne autorisere en opladning med et ladekort eller en app, således at uvedkommende ikke kan oplade på ens private ladestander, hvor strømmen evt. betales af boligejeren/lejeren selv. Lukkede brugergrupper kan derfor også være et behov, der skal kunne supporteres.

Optimering af opladningen (Load Management)

I eksempelvis boligforeninger og parkeringshuse, er der ofte behov for avanceret belastningsfordeling, der tager højde for forskellige ladehastigheder i elbilerne i samme opladningssystem – og som optimerer ladehastighederne mellem elbilerne med udgangspunkt i forholdet mellem ladestanderens sikring og kabeldimensionering. Herudover kan der være ønsker om dynamisk op- og nedjustering af opladningshastighed på baggrund af eksterne krav fra det lokale elnet.

Home Power Protection

Der kan ligeledes være behov for automatisk regulering af opladning på baggrund af hvor meget strøm, der er tilgængelig i en husstand. Dette bevirker, at elbilen oplader med den mængde strøm, som er til rådighed uden at sikringerne slår fra. Et element vi hos Spirii kalder ’Home Power Protection’.

Peak-shaving

Et andet behov, der i dag står højt på prioriteringslisten ved smarte ladeløsninger, er tarif-baseret opladning, hvor brugeren enten automatisk får opladet sin bil, når strømmen er billigst, eller selv har mulighed for at tilpasse hvornår på døgnet elbilen skal oplade. Typisk vil det være udenfor spidsbelastningsperioder og om natten, hvor strømmen er billigst. Fra centralt hold (lokale forsyningsvirksomheder og netselskaber) kan der også være ønsker om, at opladningen af elbiler i et større perspektiv kan indgå i ’peak-shaving’, hvorved belastning fra større volumener af forbrugere, såsom elbiler, kan styres i tilfælde af midlertidige leveringsbegrænsninger enten lokalt, i større områder eller nationalt. De fleste elbiler kan sættes til at lade på et bestemt tidspunkt og vores ladestandere kan udskyde opladningen, til der hvor bilen er sat til at lade. Vi lancerer også snart en funktion på vores app Spirii Go, som kan planlægge opladning.

Frekvensregulering

For at understøtte leveringskvalitet og stabilitet i elnettet, er der i stigende grad behov for at kunne styre opladning på baggrund af netfrekvensen indenfor det tilladelige område, som kræves af Energinet.
Hermed kan elbilen oplades hurtigere eller langsommere afhængig af, hvorvidt frekvensen ligger indenfor det tilladelige afvigelsesområde fra 50Hz. Kravene til afvigelser afhænger af, hvor i landet man bor. Frekvensregulering kan understøttes ved almindelig opladning fra en ladestander (såfremt ladestanderen kan håndtere sådanne avancerede funktioner).

Building Power Protection

For virksomheder, boligforeninger og lignende kan behovet være, at elbilerne på virksomhedens p-plads oplader med den mængde strøm, der er til rådighed, samtidig med at virksomhedens andre strømkrævende elementer – elevatorer, svejseanlæg, køleanlæg, kantineapparater mv, kan fungere uden problemer. Vi kalder denne intelligente beskyttelse for ’Building Power Protection’ og dette kan, i den tidlige fase ved overgang fra bilflåde baseret på fossile brændsler til elbiler, hjælpe med til at spare virksomheden for mange udgifter til installation og opdatering af unødvendigt leveringsomfang.

Fordele ved Spirii

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores ladeløsninger er du altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 38 171 500 og mail support@spirii.dk